Kilde: Boligselskabernes Landsforening.

Afdelingesbestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens øvrige beboere til at repræsentere dem i spørgsmål om afdelingens drift og til at varetage afdelingens interesser bedst muligt.

Som medlem af en afdelingsbestyrelse skal man varetage alles interesser og målet er at få afdelingen til at fungere så godt som muligt.

Det er ikke altid let at få tingene til at fungere gnidningsfrit, - beboerne i de almene boligafdelinger er ligeså forskellige som i andre boligområder og der er mange interesser der skal varetages.

Fingeren på pulsen:

Det er afgørende for atmosfæren i afdelingen, at afdelingsbestyrelsen har "fingeren på pulsen" og forsøger at sætte sig i de andre beboeres sted. Nogle beboere har måske vældig megen lyst til at deltage i det sociale liv og de fælles aktiviteter der udbydes, mens andre "bare" ønsker at bo og være i fred.

Katalysator:

En af afdelingsbestyrelsens fornemmeste opgaver er være katalysator af/for de ideer og ønsker, der opstår i afdelingen.

Det vil i praksis sige, at afdelingsbestyrelsen, i samarbejde med administrationen, undersøger rammerne for beboernes ønsker, inden forslagene præsenteres på et afdelingsmøde, hvor de skal godkendes, inden de eventuelt sættes i værk.

Jo bedre forberedt forslagene er, jo nemmere er det for beboerne at tage stilling til om forslagene skal godkendes. Afdelingsbestyrelsen kan således medvirke til at beboerdemokratiet bliver effektivt og dynamisk.

Posterne fordeles:

På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter det årlige valgmøde i afdelingen er det kutyme/normalt, at de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig og fordeler posterne (kasserer, sekretær etc.) mellem sig. På den måde kan man lette arbejdet i bestyrelsen, men det enkelte medlem kan ikke derved afskrive sig noget ansvar, idet ansvaret stadig hviler på hele bestyrelse.

Sidste nyt fra Boligsyd

Tilgængelighedserklæring klik her

Se den elektroniske udgave af fagbladet Boligen klik her

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra fagbladet Boligen klik her

Se den elektroniske udgave af Beboerbladet klik her

Ny regel for anvisning af boliger klik her

Betalinger fra udlandet til BoligSyd: Medlem/lejer skal selv betale gebyret for en udlandsoverførsel.

Grænse for kontantbetaling i BoligSyd: Vi modtager højst et beløb i kroner, som svarer til 1 måneds husleje.

Til beboere i BoligSyd - tilmelding til e-Boks klik her

Afdeling 40 - YouSee kollektiv aftale 2020 klik her

Alle lejere i BoligSyd kan få rabat hos Stofa - se den individuelle aftale klik her

Se hvor meget du kan få i boligstøtte klik her

Nu tilbyder vi SMS service til alle vores beboere.
Denne service vil blive benyttet til korte informationer til vores beboere. 
Som udgangspunkt er du som beboer automatisk tilmeldt denne service.
Hvis du har taletidskort eller hemmeligt/blokeret nr. kan du manuelt tilmelde dit mobilnummer her på siden. 
Ønsker du ikke at modtage SMS'er fra os, kan du afmelde servicen her på siden Klik her

Kontakturl:

Til toppen