Udlejningskalender for fælleshuset, Egevænget 30, Bolderslev

Udlejning ved henvendelse til kontoret 

 

BoligSyd, Humlehaven 2, 6200 Aabenraa

Boliger i hele Aabenraa kommune 

Åbningstider: mandag, tirsdag og onsdag 9-14 samt torsdag 9-16

fredag lukket

Tlf.: 74 64 36 00 

Mail: post@boligsyd.dk 


Reservationen: 

Har ikke gyldighed før indbetaling af depositum på kr. 500,- er sket, jf. regelsæt nedenfor. Samtidig oplyses til kontoret hvilken bankkonto overskydende depositum ønskes udbetalt til. Alle bookinger af fælleshuset kan ses af nedenstående liste. Er en dato ikke noteret, kan huset bestilles ved henvendelse til kontoret.

FraTil
DatoKl.DatoKl.Navn eller bemærkninger
30-04-2021 30-04-2021 Reserveret

Regler for udlejning af Fælleshuset

beliggende Egevænget 30, Bolderslev

Fælleshuset med forsamlingslokale henhører til afdeling 5, Egevænget 2-66, Bolderslev og Uge Allégade 24 A-F, Bøgevænget, Nørregade 22-70  og Gl. Søndergade 18 A-H.

Regler for udlejning:

Ved leje af fælleshuset udfærdiges en lejeaftale. Depositum på kr. 500,- betales ved bestilling/reservation af fælleshuset, og den aftalte leje, jf. nedenfor, senest 14 dage før udlejningsdagen. Leje udgør kr. 300,- pr. døgn gældende for beboere i afd. 5. Beboere i øvrige afdelinger af BoligSyd betaler kr. 500,- og endelig er prisen kr. 700,- for personer der ikke bor i boligselskabet.

Ved afbestilling af fælleshuset efter indgåelse af lejeaftale tilbagebetales halvdelen af depositumet.

Indgåelse af lejeaftale vedr. fælleshuset kan ske 12 måneder før anvendelse af beboere i afdeling 5, hhv. 6 måneder før for beboere i andre afdelinger og personer udenfor boligselskabet.

Der er bordplads, bestik, kopper og glas m.v. til rådighed til ca. 40 personer.

Vær særlig opmærksom på, at fælleshuset er beliggende i et boligområde, hvorfor unødig støj m.v. skal undgås. Når festlokalet forlades i nattetimer, skal lejernes krav på fred og ro respekteres.

Lejer indestår for, at lokaler afleveres i ryddelig og rengjort stand, herunder at gulve er vaskede. Ødelagt indbo skal erstattes, og beløb hertil vil blive fratrukket indbetalt depositum.

Såfremt lokalet er afleveret i tilfredsstillende stand, kan tilbagebetaling af depositum ske til oplyst kontonummer i bank.

Administration af fælleshus sker primært fra kontoret i Aabenraa post@boligsyd.dk der sørger for lejeaftale, kontrol af indbetaling af depositum og leje samt senere tilbagebetaling af depositum.

Nøgleudlevering og kontrol af aflevering m.v. foretages af et medlem af afdelingsbestyrelsen.

Kjeld Junge - Egevænget 49A

Annelise Frederiksen - Bøgevænget 4  

Sidste nyt fra Boligsyd

Tilgængelighedserklæring klik her

Se den elektroniske udgave af fagbladet Boligen klik her

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra fagbladet Boligen klik her

Se den elektroniske udgave af Beboerbladet klik her

Ny regel for anvisning af boliger klik her

Betalinger fra udlandet til BoligSyd: Medlem/lejer skal selv betale gebyret for en udlandsoverførsel.

Grænse for kontantbetaling i BoligSyd: Vi modtager højst et beløb i kroner, som svarer til 1 måneds husleje.

Til beboere i BoligSyd - tilmelding til e-Boks klik her

Afdeling 40 - YouSee kollektiv aftale 2020 klik her

Alle lejere i BoligSyd kan få rabat hos Stofa - se den individuelle aftale klik her

Se hvor meget du kan få i boligstøtte klik her

Nu tilbyder vi SMS service til alle vores beboere.
Denne service vil blive benyttet til korte informationer til vores beboere. 
Som udgangspunkt er du som beboer automatisk tilmeldt denne service.
Hvis du har taletidskort eller hemmeligt/blokeret nr. kan du manuelt tilmelde dit mobilnummer her på siden. 
Ønsker du ikke at modtage SMS'er fra os, kan du afmelde servicen her på siden Klik her

Kontakturl:

Til toppen