Kilde: Boligselskabernes Landsforening.

 

Årsplan for afdelingsbestyrelsen.

En måde at kvalificere arbejdet i afdelingsbestyrelsen er at lave en årsplan. En plan over afdelings bestyrelsens møder, arrangementer og aktiviteter giver bestyrelsen et overblik over det kommende års forløb og giver derved det enkelte bestyrelsesmedlem mulighed for at forberede sig på og være på forkant med de kommende opgaver. På den måde bliver møderne mere effektive og man undgår, at møderne ender som kaffemøder uden indhold.

Planlægning af årets forløb giver et overblik over afdelingsbestyrelsens møder, arrangementer og aktiviteter.

Årsplanen giver afdelingsbestyrelsen mulighed for at forberede sig på og være på forkant med de kommende opgaver. Det giver bedre muligheder for indflydelse for eksempel i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet og de planlagte vedligeholdelsesarbejder.

Årsplanen kan indeholde både afdelingsbestyrelsens egne planlagte møder, opgaver og aktiviteter, men den kan også indeholde oplysninger om andre aktiviteter, som afdelingsbestyrelsen ønsker at holde sig orienteret om - for eksempel møder i organisationsbestyrelsen, repræsentantskabet og eventuelle beboerudvalg samt kursusaktiviteter.

Afdelingsbestyrelsen udarbejder årsplanen på det første, konstituerende møde efter det ordinære afdelingsmøde, hvor der foretages valg til afdelingsbestyrelsen. Årsplanen tilpasses afdelingsbestyrelsens møde- og detaljeringsbehov, og den kan udbygges og justeres løbende efter behov.

Skema for årsplan:

Afdelingsbestyrelsens aktiviteter

20XX

xx. okt.

Afdelingsbestyrelsesmøde

????

Evt. valg af formand

????

Konstituering/fordeling af øvrige ansvarsområ-der

????

Evt. valg af repræsentanter til repræsentant-skabet (husk at orientere adm.)

????

Referat fra afdelingsmødet

????

xx. nov.

Udarbejdelse af årsplan - herunder mødeplan Afdelingsbestyrelsesmøde

????

Eventuel plan for større projekter

Eventuel arbejds-/handlingsprogram

Hvad vil vi arbejde med?

????

xx. dec.

Budgetopfølgning Julefest for afdelingen

xx. dec.

Julefrokost for afdelingsbestyrelsen

Andre aktiviteter

xx. nov.

Møde i organisations- bestyrelsen

xx. nov.

Grundkursus for ny-valgte
 

Sidste nyt fra Boligsyd

Betalinger fra udlandet til BoligSyd: Medlem/lejer skal selv betale gebyret for en udlandsoverførsel.

Grænse for kontantbetaling i BoligSyd: Vi modtager højst et beløb i kroner, som svarer til 1 måneds husleje.

Til beboere i BoligSyd - tilmelding til e-Boks Klik her

Stofa pris- og produktoversigt 2019 for afd. 5 klik her

Alle lejere i BoligSyd kan få rabat hos Stofa - se den individuelle aftale klik her

Se hvor meget du kan få i boligstøtte klik her

 

KontaktTil toppen